GDPR a jeho vliv na online marketing

GDPR je zkratka General Data Protection Regulation tedy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pro mnohé z nás je to obrovský strašák, který vzejde již 25. května 2018 v účinnost. Na mnoha serverech jsou k dispozici nejrůznější příspěvky a články týkající se právě GDPR, veškeré informace jsou však v obecné rovině a o online marketingu se tam nic moc nedozvíme. Na co se tedy musíme v této oblasti připravit a co by nás nemělo překvapit?

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů představuje zásady, které zajistí maximální ochranu osobních údajů všech občanů Evropské unie. Předcházet se tak bude velkých datovým únikům, ke kterým v minulosti několikrát došlo. Původní nařízení bylo zastaralé a nesplňovalo požadavky současné moderní doby. 27. dubna 2016 došlo k jeho schválení a za pár dní vzejde v platnost. Což znamená jediné a to to, že pokud jste si nezačali zjišťovat, co to pro Vás vlastně znamená a jaké změny jste nuceni vykonat, tak teď je ten nejvyšší čas. Dovolujeme si upozornit, že sankce spojené s nedodržováním jsou opravdu vysoké.

Správa online kampaní

Součástí online marketingu jsou beze sporu kampaně. Veškeří provozovatelé systémů zabývající se reklamou své uživatele uklidňují tím, že veškeré jejich reklamní systémy, budou v den D v absolutním souladu s GDPR. Všimnout si již teď můžeme lišt, které upozorňují na využití cookies a osobních údajů.

Bohužel je zatím implementace velmi nejasná a stojí zde proti sobě dva výklady legislativy, kde jeden je přesvědčen o tom, že stačí uživatele pouze informovat o využívání osobních údajů a sledování chování k následným statistikám. Druhý je však proti a zastává názor, že dle legislativy je nutno mít jasný souhlas od uživatele.

Statistiky a analýzy vývoje webů

Při provádění běžných statistik a analýz, které se sledují například díky Google Analytics, budou uživatele informovat opět díky cookies liště, kterou jsme již zmiňovali výše.

Sociální sítě

Zde Vás můžeme uklidnit, protože v tomto případě se nic zásadního nebude měnit. Nicméně nezapomínejme na to, že i fotografie je osobním údajem. Proto, pokud budete chtít nějakou fotografii zveřejňovat, musíte mít souhlas od osob, které se na fotografii nacházejí. Samozřejmostí je pak souhlas v okamžiku, kdy budeme uveřejňovat jakékoliv ostatní osobní údaje od telefonního čísla až po e-mailové adresy.

Jak se nejlépe na GDPR připravit?

V minulém i letošním roce již proběhlo mnoho seminářů a konferencí s jasnou tématikou, a to objasnit celou situaci týkající se GDPR. Není špatné navštívit nějakou takovou přednášku a dostat se tak blíže k informacím. Zvážit byste měli pověření odpovědné osoby, která si „to celé“ vezme na starost, která zajistí audit ve Vaší firmě a zároveň i zmapuje Vaši individuální situaci. Důležité je zjištění, jaká osobní data shlukujete, a zpracováváte. A podle toho se zařídit. Rozhodně danou situaci nepodceňujte.